Položek v košíku: 0 0,- Kč
česká verze slovenská verze english version deutch

Obchodní podmínky

 

Prodávající

je firma TVAR, výrobní družstvo Klatovy, se sídlem Dr. Sedláka 713, 339 01 Klatovy, IČ:00028983, DIČ: CZ00028983, vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou DrXXVI 17, zapsána dne 19. ledna 1951. Dále jen Prodávající.

Všeobecně

Veškeré dodávky se uskutečňují v souladu s dále uvedenými dodacími a platebními podmínkami. Odlišné ustanovení lze sjednat jen na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran.

 

Zpracování osobních údajů (GDPR)

viz prohlášení Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

Objednávka

Objednávky jsou přijímány pouze prostřednictvím našeho e-shopu www.tvar-kt.cz nebo písemnou formou ( poštou, faxem, e-mailem ). Vyřizovány jsou průběžně dle pořadí, v jakém byly doručeny a s ohledem na stav skladových zásob. V objednávce je nutné uvést přesnou fakturační a dodací adresu odběratele, při objednávce písemnou formou také objednací kód výrobku včetně barevné kombinace a požadované množství.

Cena

Ceny jsou v ceníku uvedeny včetně DPH. Vydáním nového ceníku se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vyobrazený druh zboží podle katalogu. Ceny jsou platné vždy na celý kalendářní rok. Vyhrazujeme si však právo korekce cen v souvislosti s výrazným nárůstem cen vstupů.

Doprava

Doprava není zahrnuta v ceně výrobků a pro všechny kupující je účtována zvlášť, a to ze skladů Prodávajícího v Klatovech nebo v Horažďovicích do místa určení dle požadavku objednatele.

 

Dopravné po celé ČR*:
Při nákupu do 20tis. Kč činí 10% z ceny objednávky, minimálně však 150 Kč vč. DPH.
Při nákupu nad 20tis. Kč činí 5% z ceny objednávky.
V případě platby na dobírku je přiúčtováno doběrečné ve výši 79 Kč vč. DPH.

*Doprava nezahrnuje vynesení nábytku a montáž, tyto služby je nutné poptat dle místa určení a případně i objednat samostatně. S ohledem na vlastnosti a celkovou hmotnost přepravovaného zboží může být baleno na dřevěné palety, kdy za každou paletu účtujeme cenu 350 Kč vč. DPH. Na tuto skutečnost budete upozorněni v potvrzení Vaší objednávky.

Sestavení a montáž

Abychom Vám ušetřili čas a peníze, jsou naše výrobky (kromě stolů, kde jsou nohy přibaleny zvlášť) odborně smontované a pečlivě zabalené již přímo v našich výrobních závodech.

V ceně výrobků a dopravy není zahrnuto roznesení, ustavení a montáž nábytku. Uvedete-li svůj požadavek na tyto práce ve Vaší objednávce, oznámíme Vám konečnou částku spolu s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat vícenáklady v případě, že pro montáž zařízení nejsou standardní podmínky (např. přístupové cesty, nefungující výtah, zákaz parkování, nepřipravenost prostor apod.). 

Dodací podmínky

Jelikož se ve většině případů jedná o zakázkovou výrobu dle zadání zákazníka, dodací lhůta činí 8 týdnů od obdržení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. U zcela atypických výrobků, speciálních služeb a při dodávkách velkých celků je konkrétní termín dodávky individuálně upřesněn po dohodě se zákazníkem. Dílčí dodávky jsou přípustné.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu předem bankovním převodem na účet Prodávajícího s tím,  že vlastní výroba položek objednávky je zahájena až po přijetí zálohové platby na účet Prodávajícího. Pro mateřské a základní školy nabízíme možnost objednávání výrobků a zboží na fakturu se splatností 14 dní po převzetí zboží. Na dobírku zasíláme pouze plastové zásuvky Gratnells. Až do celkového zaplacení zůstává zboží majetkem Prodávajícího.

Stornovací podmínky

Stávky, požáry, dopravní kalamity, živelné katastrofy a ostatní zásahy vyšší moci, jmenovitě neuvedené, osvobozují prodávajícího od závazku plnění po celou dobu jejich trvání. V případě, že kupující odstoupí od již podepsané kupní smlouvy nebo stornuje závazně vystavenou objednávku, aniž by prodávající prokazatelně zavdal příčinu, vyhrazuje si prodávající právo postupovat dle následujících pravidel:
1./ Storno objednávky je nutné provést vždy písemnou formou.
2./ Prodávající je oprávněn odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží není k dodání v požadované dodací lhůtě. Tuto skutečnost je však povinen Kupujícímu písemně oznámit.
3./ V případě storno objednávky ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 50% sjednané kupní ceny.

Reklamační řád

Na všechny naše výrobky je poskytována garance v délce trvání 24 měsíců od data expedice. Veškeré reklamace je nutné zaslat písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem) pokud možno i včetně fotodokumentace reklamované vady. Prodávající oznámí zákazníkovi do 3 pracovních dnů stanovisko k reklamaci a termín konečného vyřešení reklamace. Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada při přepravě musí být uvedena v přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Bez tohoto potvrzení přepravcem nelze uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě !!! Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 7 pracovních dnů ode dne přejímky zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po zjištění, nejpozději do 24 měsíců ode dne přejímky zboží. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění si prodávající vyhrazuje přiměřený čas. Veškeré námi dodávané výrobky jsou určeny pro použití v interiéru.

Právní vztahy

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a čs. Jurisdikci. Použití zákonů mimo území ČR se vylučuje. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s výše uvedenými dodacími podmínkami a bere na sebe závazek tyto plně respektovat.

 

Tyto stránky obsahují cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souboru cookie.   Další informace